Home    >  Contact us

Contact us

Contact: Wendy Guo

Phone: 15167559522

Tel: 86-575-83269133

Email: wendyguo@yahaonecktie.com

Add: Tongde north area 13-14,Xiazhongxi Village,Shengzhou,Zhejiang,China

Company: Shengzhou Yahao Necktie & Garment Co., Ltd

Concact us: Wendy Guo

Phone: 15167559522

Tel: 86-575-83269133

Email: wenyguo@yahaonecktie.com 

Add: Tongde north area 13-14,Xiazhongxi Village,Shengzhou,Zhejiang,China


CATEGORIES

CONTACT US

Contact: Wendy

Phone: 15167559522

Tel: 86-575-83269133

Email: wendyguo@yahaonecktie.com

Add: Tongde north area13-14,Xiazhongxi Village,Shengzhou,Zhejiang,China

Scan the qr codeClose
the qr code